Đầu ghi hình MDVR: VM-4CDSDX4- H720 (Đáp ứng tối đa 4 camera)

  • Tích hợp: 4G,GPS
  • G-Sensor
  • 4 Camera HD720p (hỗ trợ CAMERA ADAS/DMS)
  • Có ghi âm thanh(CH1)
  • SD card 128 GB x 2khe
  • Bảo vệ dữ liệu khi mấtnguồn

Điện áp: 9 ~ 36VDC

𝐇Ệ 𝐓𝐇Ố𝐍𝐆 𝐂𝐀𝐌𝐄𝐑𝐀 𝐐𝐔𝐀𝐘 𝐎𝐍𝐋𝐈𝐍𝐄 𝐕𝐈𝐄𝐓𝐌𝐀𝐏 𝐌𝐃𝐕𝐑 𝐆𝐇𝐈 𝐇Ì𝐍𝐇 𝐓𝐑Ự𝐂 𝐓𝐔𝐘Ế𝐍 𝐓𝐑Ê𝐍 𝐗𝐄 𝐕Ớ𝐈 𝐂Á𝐂 Ư𝐔 Đ𝐈Ể𝐌 𝐕ƯỢ𝐓 𝐓𝐑Ộ𝐈 𝐍𝐇Ư 𝐒𝐀𝐔:
✅ 𝐏𝐡𝐮̀ 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐍𝐠𝐡𝐢̣ đ𝐢̣𝐧𝐡 𝟏𝟎/𝟐𝟎𝟐𝟎/𝐍Đ-𝐂𝐏 𝐪𝐮𝐲 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐁𝐀̆́𝐓 𝐁𝐔𝐎̣̂𝐂 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟎𝟏/𝟎𝟕/𝟐𝟎𝟐𝟏 𝐭𝐚̂́𝐭 𝐜𝐚̉ 𝐜𝐚́𝐜 𝐱𝐞 𝐨̂ 𝐭𝐨̂ 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐯𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐚̉𝐢 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐚́𝐜 𝐱𝐞 𝐯𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐚̉𝐢 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐡𝐨́𝐚 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐱𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐢𝐧𝐞𝐫, 𝐱𝐞 đ𝐚̂̀𝐮 𝐤𝐞́𝐨 đ𝐞̂̀𝐮 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐥𝐚̆́𝐩 đ𝐚̣̆𝐭 𝐜𝐚𝐦𝐞𝐫𝐚 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐝𝐨̃𝐢 𝐬𝐮𝐨̂́𝐭 𝐪𝐮𝐚́ 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐱𝐞 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐚 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠.